Home               Wie ben ik               Diensten               Referenties               ContactReferenties en projecten
 • Ooijen-Wanssum
  In opdracht van DLG ben ik werkzaam als projectsecretaris voor het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
  Het projectsecretariaat heb ik zelfstandig opgezet. Naast de reguliere taken omvatten de werkzaamheden het beheer
  en de actualisatie van de website, het verzorgen van een periodieke nieuwsbrief, het organiseren van excursies en informatiebijeenkomsten, het beheer van de projectadministratie en het voeren van de financiële administratie. 
 • Overheveling GGZ
  In 2007 heeft de overheid besloten de Geestelijke Gezondheidszorg over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Om dit omvangrijke en ingewikkelde traject in goede banen te leiden heeft Zorgverzekeraar VGZ 
  het project "Overheveling GGZ" gestart. Bij dit project waren zowel de overheid, externe partijen (o.a. instellingen en individuele psychologen) en interne partijen (ICT, declaratieverwerking, Zorg) betrokken.
  Toke Piket, programmamanager: Marjan heeft dit project op een uitstekende wijze mee begeleid en ondersteund.
  Enkele kernwoorden voor haar werkwijze: praktisch, vindingrijk, oplossingsgericht, besluitvaardig en schrijfvaardig.
 • Speeltuin D'n Speulbóngerd
  Als bestuurslid ben ik betrokken bij de oprichting van Speeltuin "D'n Speulbóngerd" in Swolgen. In een periode van
  1,5 jaar tijd hebben we een speeltuin gerealiseerd voor de kinderen in het dorp. Uitgevoerde activiteiten zijn: opstellen
  (ontwerp)plan inclusief begroting, benaderen leveranciers, (landelijke) fondswerving,  benaderen sponsoren en het
  organiseren van informatiebijeenkomsten. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud ligt bij het bestuur. Ter financiering
  van de onderhoudkosten organiseren we jaarlijks activiteiten om gelden te genereren.
  Reactie tijdens het openingsfeest van de kinderen: "Het is nog mooier dan de Efteling!". 

 • Directiesecretaresse Zorg Zorgverzekeraar VGZ-IZA-Trias
  Het directiesecretariaat Zorg heb ik zelfstandig opgezet en gerund. Daarnaast heb ik een aantal jaren leidinggegeven 
  aan twee managementassistentes. Binnen het directoraat Zorg waren ongeveer 300 medewerkers werkzaam.
  Loraine Lie-A-Huen: ik ben 4 jaar werkzaam geweest als directeur Zorg. Marjan heeft mij in deze periode in een nauwe samenwerking ondersteund. Haar grootste kracht is haar professionele en integere aanpak. Haar werk is van uitstekende kwaliteit. Marjan heeft een rustige uitstraling en houdt het overzicht in een drukke en hektische omgeving. Als directeur
  heb ik aan haar letterlijk en figuurlijk een hele goede rechterhand gehad. En vele rechterhanden maken het werken niet alleen lichter maar ook plezieriger. Marjan, bedankt voor je inzet en loyaliteit. 

      © Marjan Gooren 2009   -   alle rechten voorbehouden